SPECTRAL MANUFACTURING


Spectral Manufacturing to platforma dla urządzeń obsługujących technologię rozszerzonej rzeczywistości, która zapewnia technikom dostęp do danych i procesów. Technicy mogą przeglądać instrukcje zadań, listy kontrolne i metody rozwiązywania problemów, a także uzyskiwać wizualizacje wybranej procedury w czasie rzeczywistym. Wpływa to na efektywność pracy i pozwala obniżyć koszty operacyjne.

Wirtualne instrukcje obsługi dla przemysłu i serwisu

Dzięki instrukcjom wizualnym i głosowym nałożonym na rzeczywiste środowisko pracy pracownik otrzymuje informacje o tym, co, jak, kiedy, gdzie i za pomocą jakich narzędzi musi wykonać, aby wykonać określoną operację produkcyjną, montażową lub serwisową. Spectral Manufacturing to system wsparcia dla różnych gałęzi przemysłu, który wykorzystując technologię rozszerzonej rzeczywistości (AR) i dedykowane gogle, intuicyjnie prowadza pracownika przez skomplikowane procedury.

Aplikacja Spectral Manufacturing może być skonfigurowana tak, aby spełniała różnorodne zadania i wspierała procesy w różnych częściach hali produkcyjnej - od montażu i produkcji po inspekcję, kontrolę jakości i dostawę. Dodatkowo platformę można połączyć z usługą Spectral Support, dzięki której technicy mogą korzystać z usług zdalnego eksperta, aby uzyskać natychmiastowy dostęp do właściwych informacji.

Audyt i kontrola jakość

Zapobiegaj defektom jakości, wykrywając błędy i korygując je, jak to się dzieje w procesach obsługujących IoT.

Wizualne odwzorowanie instrukcji obsługi

Prowadź techników przez ich codzienne zadania, dając narzędzie, które bez użycia papierowych instrukcji, umożliwia im wykonanie zadanego procesu lub procedury.

Lean Manufacturing

Optymalizuj czas i nakład pracy potrzebnej do wykonania określonej procedury.

Monitorowanie maszyn

Zidentyfikuj przyczyny przestojów i poznaj ogólną efektywność sprzętu dzięki aplikacjom do serwisowania maszyn.

Szybsze uczenie

Nauka przez doświadczenie możliwa dzięki technologii rozszerzonej rzeczywistości, daje możliwość szybszego przyswajania wiedzy. Natychmiastowa informacja zwrotna o postępie prac zwiększa efektywność transferu umiejętności i podnosi poziom wiedzy przez nabywanej pracownika.

Przemysł naftowy i gazowy


Przemysł górniczy


Automotive


Features

  • Interaktywne instrukcje obsługi
  • Kompletne listy kontrolne
  • Tworzenie ścieżek audytu
  • Transmisje na żywo ze zdalnymi ekspertami
  • Monitoring danych na żywo w hali produkcyjnej
  • Powiadomienia o zleconych zadaniach
  • Wykonywanie i przeglądanie zdjęć i filmów