SPECTRAL SUPPORT


Spectral Support to platforma umożliwiająca dwukierunkową wymianę wizualizacji w rzeczywistości rozszerzonej (AR) w czasie rzeczywistym pomiędzy ekspertami i technikami podczas zewnętrznych czynności montażowych i serwisowych. Pracownicy mogą przesyłać na żywo przekaz wideo i audio z urządzeń AR do eksperta, który może obserwować miejsce naprawy lub montażu z perspektywy osoby pracującej na miejscu. Po zapoznaniu się z niezbędnymi informacjami ekspert zwraca dokładne instrukcje w formie wizualizacji nałożonych bezpośrednio na pole widzenia technika za pomocą gogli AR.

Porady wirtualnego eksperta

Dzięki Sectral Support, serwisant, zaangażowany w problematyczne naprawy, jest w ciągłym kontakcie wizualnym i głosowym z ekspertem w danej dziedzinie. Poprzez gogle rozszerzonej rzeczywistości ekspert widzi dokładnie to, co serwisant widzi w trakcie naprawy i może zapewnić wsparcie na żywo.

Często zdarza się, że technicy terenowi obsługują wiele odmian jednego komponentu podczas serwisu poza siedzibą. Zwykle prawie niemożliwe jest przeszkolenie pracowników zgodnie z wszystkimi możliwymi scenariuszami przed wysłaniem ich w teren. Spectral Support umożliwia technikom ocenę sytuacji zaraz po przyjeździe i daje komfort bezpośredniej konsultacji z ekspertem za każdym razem kiedy sytuacja tego wymaga. Nie każde centrum naprawcze, warsztat lub placówka serwisowa ma wiedzę techniczną, aby zdiagnozować i naprawić każdy przedmiot, który zostanie uszkodzony. Jednakże dzięki pomocy Spectral Support, lokalny technik może być łatwo przeprowadzony poprzez nawet bardzo skomplikowane procedury konfiguracyjne i naprawcze bez konieczności wzywania eksperta w danej dziedzinie na miejsce. To nie tylko zmniejsza koszty podróży, ale pozwala ekspertom technicznym spędzać czas w bardziej efektywny sposób.

Zdalna współpraca

Często, gdy wymagana jest specjalistyczna wiedza, należy wezwać ekspertów technicznych z innych lokalizacji lub od dostawcy. Dzięki zdalnej współpracy technicy na miejscu mogą skontaktować się z ekspertami, którzy pomagają w natychmiastowej diagnozie i naprawie części, dzieląc się specjalistyczna wiedzą. Pomoc jest natychmiastowa i odbywa się w czasie rzeczywistym.

The first-call support

Podstawowym wyznacznikiem zadowolenia klienta jest pełne wsparcie dla pierwszego kontaktu. Klient zwykle wymaga natychmiastowego rozwiązania problemu. Aplikacje Spectral Support umożliwiają klientowi wizualne wyświetlenie problemu, nawet przed przybyciem technika. W ten sposób dział serwisowy może przygotować się do naprawy wraz z przygotowaniem niezbędnych części. W efekcie końcowym klienci uzyskują wyższy poziom usług, gdy praca zostanie poprawnie zakończona za pierwszym razem i unikając następnych wizyt.

Wymiana dokumentacji

Łatwa wymiana notatek, uwag, zdjęć i filmów z miejsca naprawy pomiędzy technikami i technikiem a ekspertem.

Szybsze uczenie

Nauka przez doświadczenie możliwa dzięki technologii rozszerzonej rzeczywistości, daje możliwość szybszego przyswajania wiedzy. Natychmiastowa informacja zwrotna o postępie prac zwiększa efektywność transferu umiejętności i podnosi poziom wiedzy przez nabywanej pracownika.

Przemysł naftowy i gazowy


Przemysł górniczy


Automotive


Features

  • Nanoszenie rysunków na ruchomym lub nieruchomym obrazie wideo
  • Wymiana dokumentów i zdjęć
  • Wysyłanie wiadomości
  • Dźwięk i obraz w rozdzielczości HD
  • Remote zoom
  • Cyfrowe wizualizacje w polu widzenia
  • Work with connected objects and tools
  • Robienie i przeglądanie zdjęć i filmów