Nasz proces wdrożenia przewiduje kilka kroków:

1

Potrzeby

Zapoznanie się z potrzebami naszych klientów. Znając rzeczywiste potrzeby naszych klientów, możemy zaproponować najlepsze rozwiązanie.
2

Procedury

Określanie etapów konkretnej procedury w oparciu o dokumentację techniczną..
3

Implementacja

Przeprowadzanie testów, a następnie wdrażanie procedur.
4

Wsparcie

Szkolenie pracowników i wsparcie techniczne.