BECOME OUR PARTNER


Poszukujemy firm technologicznych lub doświadczonych i zmotywowanych ludzi do współpracy przy rozwijaniu rozwiązań w innowacyjnych technologiach.

Aktualne zapytania ofertowe:

Zapytanie ofertowe: Kamień milowy 1 B

Dotyczy: Potwierdzenie możliwości technologicznych wdrożenia: System zarządzania wiedzą, kontentem oraz obiektami rozszerzonej i łączonej rzeczywistości (augmented and mixed reality) przy wykorzystaniu rozwiązań chmurowych oraz sieci 5G.

Zakres zadania:

Weryfikacja możliwości technologicznych i wydajności infrastruktury 5G - Przygotowanie makiety systemu (konfiguracja infrastruktury, budowa makiety przepływu danych, weryfikacja konfiguracji i przepustowości infrastruktury 5G). Dokumentacja

Oferta powinna być przygotowana w oparciu o rozliczenie Time & Material ze wskazaniem jednostki rozliczeniowej (godzina, dzień, sztuka etc)

Oferty należy składać mailowo na adres: info@spectralapplications.com
lub pocztą na adres Spectral Applications Sp. z o.o. ul. Wyzwolenia 22 40-756 Katowice

Wymagany okres ważność oferty 120 dni.

Zapytanie ofertowe: Kamień milowy 2

Dotyczy: Potwierdzenie popytu rynkowego, przygotowanie planu produktu: System zarządzania wiedzą, kontentem oraz obiektami rozszerzonej i łączonej rzeczywistości (augmented and mixed reality) przy wykorzystaniu rozwiązań chmurowych oraz sieci 5G.

Zakres zadania:

- Potwierdzenie popytu rynkowego, przygotowanie planu produktu, opisanie i weryfikacja przyczółka rynkowego. Dokumentacja.
- Przygotowanie materiałów marketingowych (grafika, One Pager, Landing Page) do weryfikacji potencjału rynkowego

Oferta powinna być przygotowana w oparciu o rozliczenie Time & Material ze wskazaniem jednostki rozliczeniowej (godzina, dzień, sztuka etc)

Oferty należy składać mailowo na adres: info@spectralapplications.com
lub pocztą na adres Spectral Applications Sp. z o.o. ul. Wyzwolenia 22 40-756 Katowice

Wymagany okres ważność oferty 120 dni.

Zapytanie ofertowe: Kamień milowy 3

Dotyczy: Opisanie kluczowych funkcjonalności systemu: System zarządzania wiedzą, kontentem oraz obiektami rozszerzonej i łączonej rzeczywistości (augmented and mixed reality) przy wykorzystaniu rozwiązań chmurowych oraz sieci 5G

Zakres zadania:

- Opisanie strategii sprzedażowej i marketingowej dla produktu
- Opisanie kluczowych funkcjonalności systemu.

Oferta powinna być przygotowana w oparciu o rozliczenie Time & Material ze wskazaniem jednostki rozliczeniowej (godzina, dzień, sztuka etc)

Oferty należy składać mailowo na adres: info@spectralapplications.com
lub pocztą na adres Spectral Applications Sp. z o.o. ul. Wyzwolenia 22 40-756 Katowice

Wymagany okres ważność oferty 120 dni.